Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

Aby powiększyć stronę, wciśnij klawisze [CTRL] + [+]. Aby zmniejszyć, wciśnij klawisze [CTRL] + [-]. Aby przywrócić do normalnej wielkości, wciśnij klawisze [CTRL] + [0].

Budowa II linii metra

Dokumentacja

Pozwolenie na budowę szybu startowego dla odcinka centralnego II linii metra w rejonie ronda Daszyńskiego - pobierz plik (310 KB)Zarządzenie w sprawie powołania komitetu sterującego ds budowy II linii metra - pobierz plik (1 MB)Decyzja stołecznego konserwatora zabytków w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych - pobierz plik (166 KB)Pozwolenie na budowę szybu startowego dla odcinka centralnego II linii metra w rejonie stacji Centrum Nauki Kopernik - pobierz plik (473 KB)Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla II linii metra odcinek od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie - pobierz plik (2 MB)Raport o oddziaływaniu na środowisko II linii metra w Warszawie na odcinku od stacji rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński - pobierz plik (2 MB)Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - pobierz plik (2 MB)Pozwolenie na budowę punktu informacyjnego - pobierz plik (145 KB)Pozwolenie na budowę Wentylatorni V11 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i ul. Emilii Plater (736 KB)Pozwolenie na budowę Wentylatorni V12 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i ul. Mazowieckiej (3 MB)Pozwolenie na budowę Wentylatorni V10 zlokalizowanej w rejonie ulic Prosta/Żelazna – w okolicy d. Zakładów Norblina w Warszawie (2 MB)Pozwolenie na realizację robót budowlanych związanych z zamierzeniem budowlanym nr 3 – stacja metra „Rondo Daszyńskiego” w ramach inwestycji – budowa II linii metra (2 MB)Pozwolenie na budowę nr 133/Ś/2011 rygor natychmiastowej wykonalności (588 KB)Pozwolenie na budowę nr 136/Ś/2011 rygor natychmiastowej wykonalności (563 KB)Pozwolenie na budowę stacji "Nowy Świat” (4 MB)Pozwolenie na budowę stacji „Centrum Nauki Kopernik” (3 MB)Pozwolenie na budowę nr 35/N/2011 (87 KB)Decyzja nr War-0514/0234/1/11/KI zatwierdzającą "plan ruchu zakładu górniczego dla prowadzenia robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, wykonywanych w celu budowy szybkiej kolei miejskiej (metra) w Warszawie - tunele szlakowe II linii metra  (80 KB)Pozwolenie na drążenie tuneli nr War-0514/0234/1/11/KI (120 KB)Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra - ogłoszenie o konkursiew Warszawie (475 KB)Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra w Warszawie - regulamin konkursu (1 MB)Raport o oddziaływaniu na środowisko marzec 2012 (5 MB)Raport marzec 2012 - załączniki tekstowe (14 MB)Raport marzec 2012 - streszczenie (1 MB)